info@farmideja.lt
+370 605 90909

2015-12-21 13:30:54

Farmidėjos paslaugos

Nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. VĮ „Registrų centras" įdiegė naują elektroninio deklaravimo sistemą (JADIS). Akcinių bendrovių įstatymo 411 straipsnio 8 dalis numatyta, kad uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų sąrašai turi būti teikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Jei šiai dienai dar nesate pateikę duomenų apie akcininkus JADIS sistemoje, detalesnę informaciją kaip tai padaryti rasite Vartotojo vadove duomenų teikimui į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą. Jeigu visų bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, akcininkų sąrašo teikti nereikia – duomenys registruojami Juridinių asmenų registre.

 

Taupant Jūsų brangų laiką, esame visada pasirengę Jums padėti, paslaugos kaina nuo 30 Eur + PVM

 

 

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus bendrąją Europos Sąjungos valiutą – eurą, įsigaliojo teisės aktų pakeitimai, susiję su euro įvedimu. Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų steigimo dokumentuose nurodytų vertybinių popierių ir kitų finansinių priemonių vertė turi būti išreikšta eurais:

  • Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės įstatuose nurodytas bendrovės įstatinio kapitalo dydis ir akcijos nominali vertė turi būti išreikšti eurais.
  • Žemės ūkio bendrovės įstatuose nustatytas minimalus pajinio įnašo dydis ir kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) ar jų sąjungos įstatuose nustatyti minimalaus ir maksimalaus pajaus ir stojamojo mokesčio dydžiai turi būti išreikšti eurais.
  • Iki 2014 m. gruodžio 31 d. įsteigtos akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės nuo euro įvedimo dienos per dvejų metų pereinamąjį laikotarpį turi pakeisti savo įstatus.
  • Pakeisti bendrovių įstatai Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti iki 2016 m. gruodžio 31 d.
  • Žemės ūkio bendrovės ir kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) ar jų sąjungos turi pakeistus įstatus nustatyta tvarka įregistruoti Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip per vienus kalendorinius metus nuo euro įvedimo dienos, t.y. iki 2015 m. gruodžio 31d.

 

Taupant Jūsų brangų laiką, esame visada pasirengę Jums padėti, paslaugos kaina nuo 100 Eur + PVM

 

Apie mus

 

FARMIDĖJA, UAB – įmonė, teikianti konsultacines paslaugas vaistų registravimo srityje. Šiuo metu esame pasiruošę visiškai atsižvelgti į Jūsų verslo poreikius ir teikti tas paslaugas, kurios užtikrins Jūsų verslo sėkmę.